Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsen spoedpost?

Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de huisartsen spoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.

Per 1 juli 2020 gelden onderstaande tarieven.

Consult

€ 145,37

Visite

€ 218,05

Telefonisch consult

€   35,00

 

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn kostendekkend. De huisartsen spoedpost heeft geen winstoogmerk.

Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum

Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum