Waarneming

Informatie voor waarnemend huisartsen

Wij nodigen u van harte uit om u bij ons in te schrijven als waarnemend huisarts.

Aanmelden als waarnemend huisarts

Inschrijving waarnemend huisarts

Om u te kunnen inschrijven vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

  • Kopie geldige RGS-registratie
  • Modelcontract
  • Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
  • Bewijs van inschrijving geschillencommissie

Een kopie ID hoeft u volgens de vergewisplicht niet meer in te leveren. U zal worden gevraagd deze bij uw eerste dienst op de post te tonen aan de coördinerend triagist.

U wordt bij ons ingeschreven conform uw BIG-registratie. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen ontvangt u van ons een mail met de inlogcodes voor ons roosterprogramma en een waarneemovereenkomst.

Nadat wij alle documenten en de waarneemovereenkomst ingevuld en ondertekend retour hebben ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt van ons dan de informatie over het verdere verloop van de procedure.

UZI-pas waarnemend huisarts

Op de spoedpost werken wij met een UZI-pas. Deze moet door de (waarnemend) huisarts zelf worden aangevraagd. De kosten voor deze pas kunt u via een declaratieformulier vergoed krijgen. Dit declaratieformulier dient u volledig ingevuld bij ons aan te leveren. U ontvangt hierna het formulier ondertekend van ons retour, zodat u de verdere procedure m.b.t. vergoeding kunt afhandelen.

Totdat u een eigen UZI-pas heeft ontvangen, kunt u op de spoedpost werken met een noodpas. Let op: hierbij heeft u uw inloggegevens van Topicus nodig. Deze krijgt u tijdens de dienst via de C-assistent. Het is niet de bedoeling om met de noodpas te blijven werken.

Heeft u een aios-pas en bent u klaar met de opleiding? Dan moet de pas omgezet worden in de rol-code huisarts. Ook hiervoor kunnen de kosten worden vergoed. Tot die tijd kunt u blijven werken met de aios-pas. Wanneer u een nieuwe pas in gebruik neemt vragen wij u het nieuwe pasnummer aan ons door te geven.

Tarieven

Wij hanteren vaste tarieven volgens het NZA. Opmerkingen/onderhandelingen over tarieven worden niet gehonoreerd.

Tarief 2023:

Doordeweeks – avonddiensten €   90,00 per uur
Weekend – dag- en avonddiensten € 105,00 per uur
Doordeweeks - nachtdiensten € 110,00 per uur
Weekend - nachtdiensten € 120,00 per uur
Achterwachtdiensten €   35,00 per uur
Feestdagen (Pinksteren, Pasen, hemelvaart, koningsdag) € 135,00 per uur
Feestdagen (Kerst en Oudjaarsavond)  € 145,00 per uur
Nachtdienst Oud & Nieuw € 175,00 per uur
Achterwachtdiensten feestdagen €   45,00 per uur
Kilometervergoeding €     0,19 per km

Diensten doen op de post

Voordat u kunt starten met uw eerste dienst krijgt u de verplichte rondleiding. Deze wordt verzorgd door de GOWAH of door de praktijkhouder/opdrachtgever. U ontvangt van ons de inlogcodes e.d. voordat u de eerste dienst gaat doen.

Aangeboden diensten en facturering

De diensten die ter overname zijn van gevestigde huisartsen worden via de GOWAH uitgezet of gaan via onderlinge connecties. Alle diensten mogen alleen worden overgenomen door waarnemend huisartsen die door de RHOGO zijn geaccepteerd.

De diensten blijven de verantwoordelijkheid van de inhurende huisarts. Mocht u een dienst hebben overgenomen die u door onvoorziene omstandigheden niet meer kunt uitvoeren, dan dient de dienst opnieuw afgemeld te worden bij de inhurende huisarts. 

Facturen voor deze diensten stuurt u naar de inhurende huisarts.

Inschrijving geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2017 ben u, op grond van wat daarover in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is gesteld, verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Ter aanvulling van een reeds bestaand dossier of indien u zich wilt inschrijven als waarnemend huisarts bij RHOGO Spoedzorg, vragen we u een bewijs van deze inschrijving te overleggen. 

RHOGO Huisartsen Spoedpost is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Als waarnemend huisarts op onze Spoedpost volgt u het klachtenprotocol zoals RHOGO Huisartsen Spoedpost dat heeft opgesteld. Voor het behandelen van klachten hoeft u zich niet apart bij een externe organisatie aan te sluiten.

Herregistratie huisartsen

Elke vijf jaar dient een huisarts zich te laten herregistreren. Het overzicht van de gewerkte uren op de spoedpost kunt u bij ons opvragen. Het overzicht wordt uitgeprint op briefpapier van de spoedpost en voorzien van een handtekening. Dit overzicht wordt eens per vijf jaar verstrekt.

Meer weten?

Voor meer informatie over waarneming bij de Huisartsen Spoedpost kunt u contact opnemen met Marion Sprengers (sprengers@rhogo.nl).

Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum

Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum